เรียกดูข้อมูล: Uncategorized

Uncategorized
0

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Uncategorized
0

ห้องจดหมายเหตุ มก.ฉกส.

ทำไม… ต้องวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” “สกลนคร” เป็นที่ตั้งของพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ที่มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศิลปาชีพต่างๆ ที่เป็นศูนย์กลางศึกษาพัฒนาโคร…

Uncategorized
0

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานบัว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ และรองรับการประชุมวิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ.2553 ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจาก…