เรียกดูข้อมูล: Uncategorized

Uncategorized
0

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานบัว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ และรองรับการประชุมวิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ.2553 ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจาก…

Uncategorized
0

ห้องพิพิธภัณฑ์ดินลูกรัง

“ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาดินลูกรัง โดยให้กระทุ้งชั้นหินลูกรัง แล้วนำดินชั้นล่าง ขึ้นมาผสมกับดินลูกรังข้างบนแล้วไถกลบ เชื่อว่าไม่เกิน 2 ปี สามารถปลูกพืชได้” ส่วนที่ 1    ดินในโลก ทรัพยากรดินของประเทศไทยและ…

Uncategorized
0

ห้องเฉลิมพระเกียรติฯ

ส่วนที่ 1 โครงการส่วนพระองค์ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานดำเนินงานในรูปโครงการทดลองและโครงการตัวอย่างใน 2 รูปแบบ คือโครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจและโครงการแบบ…