เรียกดูข้อมูล: Uncategorized

Uncategorized
0

ห้องนิทรรศการจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 3 ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุปร…

Uncategorized
0

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Uncategorized
0

ห้องจดหมายเหตุ มก.ฉกส.

ทำไม… ต้องวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” “สกลนคร” เป็นที่ตั้งของพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ที่มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศิลปาชีพต่างๆ ที่เป็นศูนย์กลางศึกษาพัฒนาโคร…