Leaderboard Ad

จดหมายเหตุ มก.ฉกส.

0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเริ่มก่อตั้งวิทยาเขตในปี 2538 ได้ใช้ชื่อว่า “วิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก)” ต่อมาในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2539 ได้รับพระราชทานนามใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” พร้อมทั้งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ ตราสัญลักษณ์งานฉลองราชสมบัติครบ 50 ปี ประดิษฐานที่อาคารบริหารของวิทยาเขตเพื่อเป็นสิริมงคลด้วย

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษาฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ซึ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศซึ่งนโยบายดังกล่าวคณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่เห็นสมควร จัดทำเป็นวิทยาเขตสารสนเทศ โดยมีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เป็นสถาบันแม่ และในปีงบประมาณ 2538 ได้เริ่มโครงการจัดตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในปี พ.ศ. 2539 ดำเนินการเปิดรับนิสิตรุ่นที่ 1 – 4 โดยฝากนิสิตเรียนที่วิทยาเขตบางเขน และนิสิตรุ่นที่ 5 เป็นนิสิตรุ่นแรกที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครและในปี พ.ศ. 2547 จะเป็นการผลิตบัณฑิตจากวิทยาเขตเป็นรุ่นแรกเช่นกัน ในปัจจุบันได้ผลิตบัณฑิตมาแล้ว 4 รุ่น

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาส
ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ใน พ.ศ. 2539
2. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาคของประเทศไทย และพัฒนาให้จังหวัดสกลนครเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
3. เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านวิชาการ แก่โครงการตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและแพร่หลายอย่างยั่งยืน
4. เพื่อเป็นแหล่งสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพ ด้านการผลิต ด้านการเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหารจัดการตลาดและธุรกิจ ตลอดจนด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้กับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อพัฒนาภูมิภาคแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเกษตรก้าวหน้า และอุตสาหกรรมส่งออกในรูปแบบอนุรักษ์ ในภูมิภาคอินโดจีนหรือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจต่อไป
5. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย รวบรวมข้อมูลและให้บริการวิชาการด้านการเกษตร อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การตลาด การสหกรณ์ การอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอีสานตอนบน

สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (มก.ฉกส.) ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข 22 (สกลนคร-นครพนม) ประมาณ 3 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร 19 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่และหนองหารน้อยที่จะพัฒนาเป็นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ประมาณ 700 ไร่

สัญลักษณ์

50yr

ตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เป็นตราสัญลักษณ์ ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ประดิษฐานที่อาคารบริหารของวิทยาเขต เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2539

logocsc

ตราประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแถบข้อความวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครอยู่ด้านล่างตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

แสดงความคิดเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า