คลังเก็บรายเดือน: ตุลาคม, 2023

Uncategorized
0

ห้องนิทรรศการจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 3 ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุปร…