คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม, 2023

Uncategorized
0

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Uncategorized
0

ห้องจดหมายเหตุ มก.ฉกส.

ทำไม… ต้องวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” “สกลนคร” เป็นที่ตั้งของพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ที่มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศิลปาชีพต่างๆ ที่เป็นศูนย์กลางศึกษาพัฒนาโคร…