คลังเก็บรายเดือน: กุมภาพันธ์, 2022

Uncategorized
0

ห้องพิพิธภัณฑ์ดินลูกรัง

“ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาดินลูกรัง โดยให้กระทุ้งชั้นหินลูกรัง แล้วนำดินชั้นล่าง ขึ้นมาผสมกับดินลูกรังข้างบนแล้วไถกลบ เชื่อว่าไม่เกิน 2 ปี สามารถปลูกพืชได้” ส่วนที่ 1    ดินในโลก ทรัพยากรดินของประเทศไทยและ…

Uncategorized
0

ห้องเฉลิมพระเกียรติฯ

ส่วนที่ 1 โครงการส่วนพระองค์ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานดำเนินงานในรูปโครงการทดลองและโครงการตัวอย่างใน 2 รูปแบบ คือโครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจและโครงการแบบ…