คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม, 2021

Uncategorized
0

การเสวนา 25 ปี มก.ฉกส.

การเสวนา “ย้อนเวลาไปหาอดีต ขีดปัจจุบันไปสู่อนาคต 25 ปี มก.ฉกส.” เนื่องในวันครบรอบแห่งการสถาปนา 25 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564

Uncategorized
0

การเสวนา “ย้อนเวลาไปหาอดีต ขีดปัจจุบันไปสู่อนาคต 25 ปี มก.ฉกส.”

การเสวนา “ย้อนเวลาไปหาอดีต ขีดปัจจุบันไปสู่อนาคต  25 ปี มก.ฉกส.” เนื่องในวันครบรอบแห่งการสถาปนา 25 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 —————-…