altalt

Home E-Book

จดหมายเหตุวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เหลียวหลัง...แลหน้า กิจการนิสิตและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 ปีที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
3 ปีที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
4 หนังสือที่ระลึกในพิธีบรรจุ แคปซูลเวลา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 อนุรักษ์อาคารเกษตรกลางบางเขน พ.ศ. ๒๕๔๙
6 หออนุสรณ์ 60ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 36 ปี มูลนิธิโครงการหลวง กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548
8 งานเพื่ออุทิศ...ทศวรรษแรก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รศ.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
9 ผลงานกับชีวิตที่พอเพียงของรองศาสตร์ตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
10 ระบบฐานข้อมูล GIS ด้านทรัพยากรพรรณไม้ใน มก.ฉกส.
 
หน้า 1 จาก 4

ติดต่องานจดหมายเหตุ

จดหมายเหตุออนไลน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของวิทยาเขตให้อยู่ในระบบสารสนเทศ

Email: archive@csc.ku.ac.th
Website: http://arc.csc.ku.ac.th

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจกับรูปแบบเว็บไซต์ ArchiveOnline
 

งามลือเลื่องหนองหาร

Sample imageตำนานของการเกิดหนองหารหลวงที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวสกลนครมาแสนนาน
ชมนิทรรศการ

แลตระการปราสาทผึ้ง

Sample 6ชมนิทรรศการพระเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชาวสกลนครที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงาม
ชมนิทรรศการ

สวยสุดซึ้งสาวภูไท

Sample imageการตั้งถิ่นฐานและประวัติศาสตร์การเข้ามาของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท สกลนคร
ชมนิทรรศการ

ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

Sample imageนิทรรศการแสดงประวัติของเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือในจังหวัดสกลนคร
ชมนิทรรศการ