altalt

Home ห้องนิทรรศการ

ห้องนิทรรศการ

 • ห้องสัมมาทิฐิ   ( 6 รายการ )

   

 • ห้องหอประวัติ   ( 6 รายการ )

   “ เขียวธงขจี ก่อเกิดไมตรีสามัคคีมั่น 
  สถานเรียนเกษตรนั้น เราผูกพันบูชา
  เขียวนาป่าไพร แผ่นดินถิ่นไทยไพบูลย์หนักหนา
  เพราะไทยผลิตค้า ทุกแหล่งฟ้าหล้าอิ่มเอม
  แม้เหนื่อยกาย ใจสำราญ เสร็จกิจการงานเกษตรเกษม
  ล้วนปรีดิ์เปรมนำวิชา สร้างชาติสร้างตนรวมแรงรวมใจ
  จะจงรัก จอมจักรินทร์อีกแดนแผ่นดินทำกินเก็บผล
  พระคุณเกษตรล้น รักเปี่ยมท้นดวงจิตเอย”

   

   

ติดต่องานจดหมายเหตุ

จดหมายเหตุออนไลน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของวิทยาเขตให้อยู่ในระบบสารสนเทศ

Email: archive@csc.ku.ac.th
Website: http://arc.csc.ku.ac.th

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจกับรูปแบบเว็บไซต์ ArchiveOnline
 

งามลือเลื่องหนองหาร

Sample imageตำนานของการเกิดหนองหารหลวงที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวสกลนครมาแสนนาน
ชมนิทรรศการ

แลตระการปราสาทผึ้ง

Sample 6ชมนิทรรศการพระเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชาวสกลนครที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงาม
ชมนิทรรศการ

สวยสุดซึ้งสาวภูไท

Sample imageการตั้งถิ่นฐานและประวัติศาสตร์การเข้ามาของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท สกลนคร
ชมนิทรรศการ

ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

Sample imageนิทรรศการแสดงประวัติของเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือในจังหวัดสกลนคร
ชมนิทรรศการ