altalt

Home ห้องนิทรรศการ ห้องหอประวัติ

ห้องหอประวัติ

 “ เขียวธงขจี ก่อเกิดไมตรีสามัคคีมั่น 
สถานเรียนเกษตรนั้น เราผูกพันบูชา
เขียวนาป่าไพร แผ่นดินถิ่นไทยไพบูลย์หนักหนา
เพราะไทยผลิตค้า ทุกแหล่งฟ้าหล้าอิ่มเอม
แม้เหนื่อยกาย ใจสำราญ เสร็จกิจการงานเกษตรเกษม
ล้วนปรีดิ์เปรมนำวิชา สร้างชาติสร้างตนรวมแรงรวมใจ
จะจงรัก จอมจักรินทร์อีกแดนแผ่นดินทำกินเก็บผล
พระคุณเกษตรล้น รักเปี่ยมท้นดวงจิตเอย”

 

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ส่วนที่ ๑ เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
2 ส่วนที่ ๒ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 ส่วนที่ ๓ ๗ วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 ส่วนที่ ๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
5 ส่วนที่ ๕ เอกสารจดหมายเหตุของวิทยาเขตฯ
6 แผนผังห้องหอประวัติ
 

ติดต่องานจดหมายเหตุ

จดหมายเหตุออนไลน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของวิทยาเขตให้อยู่ในระบบสารสนเทศ

Email: archive@csc.ku.ac.th
Website: http://arc.csc.ku.ac.th

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจกับรูปแบบเว็บไซต์ ArchiveOnline
 

งามลือเลื่องหนองหาร

Sample imageตำนานของการเกิดหนองหารหลวงที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวสกลนครมาแสนนาน
ชมนิทรรศการ

แลตระการปราสาทผึ้ง

Sample 6ชมนิทรรศการพระเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชาวสกลนครที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงาม
ชมนิทรรศการ

สวยสุดซึ้งสาวภูไท

Sample imageการตั้งถิ่นฐานและประวัติศาสตร์การเข้ามาของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท สกลนคร
ชมนิทรรศการ

ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

Sample imageนิทรรศการแสดงประวัติของเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือในจังหวัดสกลนคร
ชมนิทรรศการ