altalt

Home

จดหมายเหตุนนทรีอีสาน

alt

 

 

เครื่องบินพระที่นั่งถึงสนามบินเชียงเครือ

alt

    

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓

        เครื่องบินพระที่นั่งถึงสนามบินเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร เมื่อเสด็จฯลงจากเครื่องบินพระที่นั่งแล้ว นายจรูญ โลกะกลิน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กราบบังคมทูลรายงาน นางองุ่น โลกะกลิน ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด ทูลเกล้าฯถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ว่าราชการจังหวัดกราบบังคมทูลเบิกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดเฝ้าฯ หลังจากนั้น พลตรี พโยม พหุลรัต แม่ทัพกองทัพภาคที่ ๒ กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปยังแท่นรับการถวายความเคารพ

       เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพ และทรงตรวจแถวกองเกียรติยศแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปลงที่สนามข้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระธาตุเชิงชุม "ยอดฉัตรองค์พระธาตุเชิงชุม ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ มีน้ำหนัก ๒๔๗ บาท" 

 

ติดต่องานจดหมายเหตุ

จดหมายเหตุออนไลน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของวิทยาเขตให้อยู่ในระบบสารสนเทศ

Email: archive@csc.ku.ac.th
Website: http://arc.csc.ku.ac.th

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจกับรูปแบบเว็บไซต์ ArchiveOnline
 

งามลือเลื่องหนองหาร

Sample imageตำนานของการเกิดหนองหารหลวงที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวสกลนครมาแสนนาน
ชมนิทรรศการ

แลตระการปราสาทผึ้ง

Sample 6ชมนิทรรศการพระเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชาวสกลนครที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงาม
ชมนิทรรศการ

สวยสุดซึ้งสาวภูไท

Sample imageการตั้งถิ่นฐานและประวัติศาสตร์การเข้ามาของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท สกลนคร
ชมนิทรรศการ

ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

Sample imageนิทรรศการแสดงประวัติของเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือในจังหวัดสกลนคร
ชมนิทรรศการ